Paginahulp
   Veelgestelde vragen
   Begrippen
   Bedrijfsinfo

Gebruik Ctrl F om begrippen op te zoeken in deze lijst.

AC

Wisselstroom, een afkorting van de Engelse term Alternating Current. 

Accu

De elektriciteit die door de panelen wordt opgewekt kan meteen worden gebruikt, of worden opgeslagen in een accu of batterij. Met batterijen is het mogelijk de energie die niet overdag opgewekt is te bewaren tot ’s avonds of een elektrische auto mee op te laden. Dit soort systemen lonen zich alleen in Nederland nog niet, omdat de aanschafkosten van een batterij duur is en omdat de salderingswetgeving nog een op een opgewekte stroom verrekend met gebruikte stroom.

Beschaduwing

Wanneer zonnepanelen enigszins beschaduwd worden door in de omgeving aanwezige voorwerpen, gebouwen of bomen, heeft dit een negatief effect op de opwekking van elektriciteit in een PV-systeem.

BIPV

Gebouwgeïntrigeerde zonnestroomsystemen, een afkorting van de Engelse term Building Integrated PV.

Btw

Btw is de afkorting voor belasting toegevoegde waarde. Het is een indirecte belasting die wordt geheven door de overheid op de verkoop van de zonnepanelen. De btw is voor rekening van de koper van het PV-systeem, maar wordt teruggestort door de Belastingdienst nadat de installatie geplaatst is. 

CIS

CIS staat voor copper, indium and selenium, de materialen waarvan de cellen gemaakt worden. Wat een CIS paneel bij uitstek breed inzetbaar maakt, is de tolerantie van schaduw. CIS panelen zijn van nature zwart door de samenstelling van de stoffen die erin zitten. Hierdoor zijn ze zelfs in hun standaarduitvoering erg aantrekkelijk voor het oog. CIS panelen zijn de meest milieuvriendelijke oplossing voor uw huis. Dat heeft te maken met de beperkte materialen die nodig zijn voor de fabricatie van de panelen en het ontbreken van giftige elementen in het productieproces. Solar Frontier is een vooraanstaand merk in de CIS industrie. In een Solar Frontier paneel zit geen cadmium of lood, waardoor het gemakkelijk te recyclen is aan het eind van de levenscyclus. 

C(I)GS

Koper-indium-gallium-diselenide (copper indium gallium di selenide): halfgeleider voor zonnecellen.

CdTe

Cadmium-telluride; halfgeleider voor zonnecellen.

DC

Gelijkstroom. Een afkorting van Direct Current.

Dimensioneren

Dimensioneren is een complex samenspel van het opstellen en instellen van zonnepanelen en de omvormer. Het is mogelijk te onderdimensioneren of te overdimensioneren. In het eerste geval neemt u een omvormer dat een lager piekvermogen heeft dan de maximumcapaciteit van de zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. Bij overdimensioneren heeft de omvormer een hoger piekvermogen dan de panelen.

Draaischijfmeter

Een elektromagnetische kilowattuurmeter dat zich kenmerkt door zijn draaiende schijf. Wanneer zonnepanelen goed produceren kunt u deze dikwijls terug zien draaien. U hebt een draaischijfmeter of een smartmeter nodig om te kunnen salderen. Vooral als het huis wat ouder is, bestaat er een goede kans dat er een draaischijfmeter aanwezig is. Ook wel Ferraris-teller genoemd.

Dunne filmzonnecellen

Dunnefilm techniek kent vier belangrijke onderzoeksgebieden: amorfe, micromorfe, tandem modules en CIS. De meest toegepaste oplossing binnen dunnefilm techniek is zonder twijfel CIS (CI(G)S als gallium wordt toegevoegd).

Elektrische spanning

Wanneer er een verschil ontstaat in elektrisch potentiaalverschil tussen 2 punten, komt tussen de punten een spanning te staan. Met andere woorden, als één kant van een voorwerp positief geladen is (de - pool) en één kant positief (de + pool) dan gaat er tussen die punten stroom lopen. In een zonnecel manifesteert dat zich in de route die het elektron aflegt. Elektrische spanning wordt uitgedrukt in Volt. De afkorting voor Volt is V.

Elektrische stroom

Elektrische stroom is positief of negatief geladen elektronen, gaten of ionen die door een geleider of halfgeleider stromen. Dit is mogelijk door een ontstaan potentiaalverschil in het desbetreffende netwerk of een stof en wordt gefaciliteerd door 2 daarin aanwezige polen. Stroom uit het stopcontact is tussen de 220-230 V. Hier draaien alle huishoudelijke producten op.  Ampère is de eenheid van constante elektrische stroom. Afkorting: A

Elektrisch vermogen

Vermogen geeft aan hoeveel energie een handeling of proces oplevert. Spanning * Stroom geeft vermogen. ( V*A= W) Elektrisch vermogen wordt uitgedrukt in Watt. De afkorting voor Watt is W.

Energielabel

Een indicatief keurmerk van de energieprestatie van een pand; het dient voor bewustwording van de bewoner en voor enig potentiele koper of huurder van het pand. De energieprestatie van een woning wordt berekend en ingeschaald in energieklassen A t/m G. A is het meest energiezuinig en G het minst. Vanaf 2014 krijgen alle panden in Nederland een energielabel. Vooral in de toekomst is het mogelijk dat bepaalde (fiscale) voordelen verbonden worden aan een positief energielabel voor huishoudens. De officiële benaming van een energielabel luidt Energie Prestatie Certificaat EPC.

Fase-stroom

Het lichtnet levert 3-fasen stroom. Deze fasen heten R, S en T. Tussen de eerste fase en de nul staat een spanning van 220- 230 V. De frequentie van de spanningswisseling is 50 maal per seconde (50 Hz). Tussen de fasen R S en T staat een spanning van 380 V: 3-fase stroom. Deze is voor het bedienen van zwaardere apparatuur. Voor sommige huishoudens kan het zinvol zijn de panelen te koppelen aan de 3-fase aansluiting.

Fotovoltaïsche reactie

Het proces waarbij zonlicht om wordt gezet in elektriciteit – het foto-elektrisch effect. Doordat zonlicht (fotonen) op de panelen straalt, wordt er een elektron in de bovenste laag van de panelen afgestoten. Zo ontstaat er een gat dat weer kan worden opgevuld door andere elektronen, waarbij het proces zich herhaalt. De geladen elektronen worden afgevoerd door een halfgeleider van silicium naar de solarkabels. Wanneer alle panelen aan elkaar worden gekoppeld ontstaat er een aanmerkelijke spanningsopbouw in de zonnepanelen: de openklemspanning. Een hoge openklemspanning kan lijden tot een groot vermogensopbouw in uw panelen. In het Engels wordt deze reactie ook wel photovoltaic PV genoemd. Vandaar ook de naam PV-panelen.

Gelijkstroom

Wanneer uniforme elektrische stroom in één keer een bepaalde richting opstroomt, noemen we het gelijkstroom. Als gelijkstroom wordt geplot, dan zien we een directe lijn in tegenstelling tot de sinusvormige beweging van wisselstroom. Zonnepanelen produceren in eerste instantie gelijkstroom; er is een omvormer voor nodig deze stroom te converteren in gelijkstroom zodat de huishoudelijke producten erop kunnen worden aangesloten. Ook wel aangeduid met symbool DC (Direct Current).

Hellingshoek

De hoek waaronder de zonnepanelen ten opzichte van het horizontale vlak staan opgesteld.

Inverter

Zie omvormer

Invoeden

Invoeden is fase 2 van het terugleveren. Als u meer zonnestroom produceert dan verbruikt, óf boven de saldeergrens uitstijgt, dan voedt u energie op het lichtnet in. In Nederland moeten energiemaatschappijen voor deze ingevoede stroom betalen. Echter, u krijgt over de extra geproduceerde energie een dusdanig lage vergoeding (€ 0,06 – € 0,07 p. kWh), dat de investering in een duurdere omvormer en de aangeschafte panelen niet aanmerkelijk gerechtvaardigd kan worden in financieel opzicht. Invoeden wordt bij Mijnzonnepaneelofferte.nl daarom ook afgeraden.

Jaarnota

Op de jaarnota kunt u precies zien wat uw verbruik was het afgelopen energiejaar en hoeveel dat gekost heeft. De elektriciteitsmaatschappij geeft u ook een overzicht van de prijzen die u betaald hebt, en u kunt daarmee gemakkelijk berekenen wat uw voordeel wordt als u zonnepanelen aanschaft.

Junction box

Engelse benaming voor koppeldoos; beschermdoosje voor bekabeling achterop het zonnepaneel.

kWh: Kilowattuur

Kilo komt uit het Oudgrieks en betekent duizend. 1 kWh betekent dan ook duizend wattuur. Wattuur is een per uur gerekende eenheid van energieverbruik. Bijvoorbeeld, als één lamp per uur 40 Watt verbruikt, gebruikt het als het 24 uur brandt 1 kWh (40 * 24 ≈ 1000). Op jaarbasis is dat 365 kWh. Een normaal huishouden gebruikt 3500 kWh per jaar. Afkorting: kWh

Landscape

Horizontaal plaatsen van zonnepanelen.

Lichtnet

Het algemene stroomnetwerk dat elektriciteit levert voor huishoudens en industrie. Het is ook mogelijk dat u via het lichtnet 3-fase stroom ontvangt; dit heet krachtstroom.

Maximum Power Point (MPP)

Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken, zoekt de omvormer voortdurend naar het punt waarbij het product van paneelstroom en -spanning maximaal is. Dat wordt wel het 'Maximum Power Point' (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel verandert. Om de juiste MPP te vinden maakt een omvormer gebruik van een MPP-tracker. Een omvormer is altijd voorzien van één of meerdere MPP-trackers. Bij optimizers en micro-omvormers heeft elk paneel een MPP-tracker en daardoor levert zo'n systeem altijd meer op.

Monitoring

Monitoring is het bijhouden van de prestaties van een systeem om te zien of deze volgens verwachtingen verlopen. Er zijn verschillende manieren om te monitoren. U kent zelf lokaal de productie aflezen op het display van de omvormer. U kunt de opbrengsten van het systeem ook uitlezen via uw thuisnetwerk en op de computer bijhouden. Tegenwoordig geschiedt de monitoritoring over het algemeen via het internet, waardoor zowel de installateur als uzelf overal ter wereld kan inloggen om te zien of het systeem goed werkt. Het is vaak mogelijk bij monitoringssystemen om uzelf een e-mail te laten sturen als de waarden van het systeem afwijken door bijvoorbeeld uitvallen in uw systeem.

Mono: Monokristallijne zonnepanelen

Net als polykristallijne zonnecellen bestaan monokristallijne zonnecellen uit onder meer gegoten silicium. Het woord zegt het al: monokristallijne zonnecellen bestaan uit één enkele siliciumkristal. 

Micro-omvormers

Een micro-omvormer systeem is parallel geschakelde techniek Bij micro-omvormers komt er alleen achter de panelen een kastje te hangen en binnen helemaal niks. Deze oplossing is duurder, maar kent belangrijke voordelen:

Netbeheerder

Bij het plaatsen van zonnepanelen krijgt u te maken met de elektriciteitsnetbeheerder - de eigenaar van het lichtnet in de regio. Om te salderen heb u een smartmeter nodig of een draaischijfmeter. Hebt u geen van de twee, dan vragen wij voor u een smartmeter aan bij de netbeheerder. 

Netgekoppeld PV-systeem

Een PV-systeem is altijd aan het lichtnet verbonden middels een omvormer die daarop toegerust is. Kortgezegd converteert een netgekoppelde-omvormer gelijkstroom uit een zonnepaneel naar wisselstroom van 220- 230 V. Deze stroom kan worden toegevoegd aan het lichtnet of kan worden gebruikt door huishoudelijke apparatuur. De omvormer meet constant de frequentie en voltage van het lichtnet en past daar het karakter van de eigen geproduceerde stroom op aan. Op een goed moment (de juiste fase) injecteert de omvormer de daarin opgebouwde stroom op het lichtnet.

Offerte

Na een kennismakingsgesprek biedt Mijnzonnepaneelofferte.nl u een offerte aan. Een offerte bestaat uit een brief met uitleg, een overzicht van de uit te voeren opdracht en een sluitende beraming van de kosten, en een ondertekeningsformulier. Net als de tool is de offerte volledig kosteloos. Om de offerte te bevestigen ondertekent u het formulier en stuurt u deze naar ons op.

Omvormer

Een omvormersysteem is het brein van uw zonnepaneelinstallatie. Omvormersystemen hebben drie functies:

1) het converteren tot een uniforme voltage;

2) het omzetten van gelijkstroom naar wisselstroom;

3) het bepalen van de juiste spanning voor uw systeem.

Er zijn drie typen omvormersystemen: 1) sting-omvormers, 2) optimizer systemen en 3) micro-omvormer systemen.

Omrekenfactor

De verhouding tussen de werkelijk opbrengst van het zonnestroomsysteem en het theoretische maximum van de zonnepanelen. Het verschil tussen werkelijk en theoretische opbrengst wordt onder meer veroorzaakt door verliezen in de omvormer en de kabels. De omrekenfactor is een van de 4 factoren die de daadwerkelijke opbrengst van een systeem bepaald. Zie ook opbrengst.

Geplaatst aantal Wp * instralingsfactor  = kWh opbrengst.

Het geplaatste aantal Wp is het samengestelde vermogen van de zonnepanelen.

De instralingsfactor is hoeveel zonne-energie daadwerkelijk door het paneel wordt opgevangen.

Instralingsfactor: locatie van het project * oriëntatie van het project * hellingshoek van de panelen * gebruikte omvormer.

Opstalverzekering

In principe vallen alle door de mens gebouwde en geplaatste bouwwerken op een perceel onder opstal. In de praktijk wordt met opstalverzekering vaak de eigen woning bedoeld en eventueel een schuur. Een opstalverzekering dekt schade dat kan voorkomen bij uw woning, als bijvoorbeeld brand. Doordat panelen op een woning bevestigd zijn, vallen zij dikwijls onder de opstalverzekering. Ga de voorwaarden van uw verzekering na om zeker te zijn van een deugdelijke dekking. Veel verzekeraars doen bijvoorbeeld moeilijk over systemen op platte daken, omdat deze niet daadwerkelijk op het dak gemonteerd zijn.

Oriëntatie

De richting waarin de zonnepanelen staan opgesteld, bijvoorbeeld zuid of zuidoost.

Parallel

Parallel, of parallel geschakeld betekent dat de zonnepanelen een eigen monitoringskastje hebben dat ze onafhankelijk maakt van het presteren van de andere panelen. Er zijn twee soorten parallel geschakelde systemen: 1) micro-omvormer systemen en 2) optimizer systemen. Een parallel geschakeld systeem maakt het mogelijk om van elk paneel bij te houden wat de productie daarvan is. Wij kunnen gemakkelijk met u meekijken omdat wij een datasysteem hebben waarmee we de opbrengsten van onze klanten live in de gaten houden. Een parallel geschakeld systeem betekent dat garantiekwesties over de panelen in de toekomst klip en klaar opgelost kunnen worden op basis van gegevens van uw monitoringsportal. Een parallel geschakeld systeem is iets duurder, maar daar krijgt u dus veel voor terug. 

Wp: Piekvermogen

Vermogen van een zonnepaneel of zonnestroomsysteem uitgedrukt in Wattpiek.

Optimizers

Een optimizersysteem is parallel geschakelde techniek. Bij optimizers wordt de juiste spanning bepaald door optimizers achter het paneel. Een aparte omvormer hangt binnen om de stroom van de panelen te converteren tot een uniforme voltage en om de gelijkstroom om te zetten in wisselstroom.

Poly: Polykristallijne zonnepanelen

Polykristallijne zonnecellen zijn gemaakt uit gesmolten silicium dat in een vierkant malletje wordt gegoten. Het woord zegt het eigenlijk al: polykristallijne zonnecellen bestaan uit gefractioneerde siliciumkristallen. Voor het opwekken van 1 kWp heeft een polykristallijne paneel 8.11 m² nodig.

Portrait

Het verticaal plaatsen van de paneel.

PV-paneel

Ookwel zonnepaneel.

PV-systeem

Een zonnestroom-installatie bestaande uit zonnepanelen, de omvormer en het benodigde montagemateriaal.

Salderen

Salderen is de eerste fase van het terugleveren aan het lichtnet. Het is kortgezegd het tegen elkaar wegstrepen van de door u opgewekte stroom met de stroom die u afneemt van de elektriciteitsmaatschappij. Salderen is altijd mogelijk, ongeacht wie uw energieleverancier of netbeheerder is. Invoeden is fase 2 van terugleveren. Als u meer opwekt dan u zelf verbruikt, dan voedt u in.

Serie

Ook wel serie geschakeld of serieel geschakeld, betekent dat de zonnepanelen in een string komen te liggen waardoor ze afhankelijk zijn in hun productie van de andere panelen. Het systeem is dus goed vergelijkbaar met de kerstboomverlichting: doet er één het niet, dan stopt het hele systeem met werken. Er is maar één soort serie geschakelde systeem: de string-omvormer. Een serie geschakeld systeem maakt het onmogelijk om van elk paneel bij te houden wat de productie daarvan is. Wij kunnen niet met u meekijken omdat uw gegevens niet online komen te staan, maar hoogstens lokaal bij u thuis op de computer. Een serieel geschakeld systeem betekent dat garantiekwesties voor de panelen in de toekomst lastig opgelost kunnen worden omdat het nauwelijks te achterhalen is waar een probleem zich bevindt in een installatie. U zou elk paneel van het dak moeten halen en het door moeten laten meten door een professional. Een parallel geschakeld systeem is iets duurder, maar daar krijgt u dus veel voor terug. 

Stand-alone system

'Stand-alone systems' worden niet aangesloten op het lichtnet en zijn geheel zelf-voorzienend. Ze slaan de energie die de zonnepanelen opwekken overdag op in speciale accu’s.

String-omvormer

Een string-omvormers is serie geschakelde techniek. Bij een string-omvormer zitten alle functies in de omvormerkast. Hoewel de techniek van een traditionele string-omvormer zeker voor grotere installaties goedkoper is, wordt de keuze voor optimizers of micro-omvormers nu veel sneller gemaakt. 

String van zonnepanelen

Een string verbindt alle panelen met elkaar middels solarkabels. De opgebouwde gelijkstroom in de panelen wordt in één keer getransporteerd naar de omvormer. Een string wordt ook wel een serieschakeling genoemd.

Terugverdienen

De situatie waarbij uw investering in zonnepanelen binnen afzienbare termijn terugverdient wordt door uw besparing op elektriciteitskosten. De terugverdientijd is de periode dat u erover doet uw installatie-uitgave terug te verdienen. Die ligt rond de 5-8 jaar.

TÜV-certificering

TÜV is een wereldwijd gerenommeerde en leidende certificatie- en inspectie-instelling. TÜV staat voor "Technischer Überwachungsverein". De organisatie biedt onafhankelijke beoordelingen en accreditatiecertificaten op de veiligheid en kwaliteit van zonnepanelen. Tevens benadrukt de organisatie het belang van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wp: Wattpiek

Eenheid van vermogen dat de panelen onder FAo opwekken. In de realiteit produceren panelen niet op hetzelfde niveau als onder de ideale testomstandigheden.

Wisselstroom

Als u de stekker in het stopcontact steekt, dan krijgt u wisselstroom; het is wereldwijd de standaard manier van elektriciteitslevering. Het woord wisselstroom komt voort uit het karakter van de stroomrichting en dat deze voortdurend afwijkt van het voorgaande punt. Als deze stroomrichting geplot wordt, dan zien we een sinusvormige signaal: 180° van de spanningsgolf ligt in de positief geladen regio opgevolgd door 180° in de negatief geladen regio. Wisselstroom kent 3 fasen. Ook wel aangeduid met symbool AC (het Engelse ‘Alternating Current’).

Zonnecel

Waar de elektriciteit wordt opgewekt. Eén enkele zonnecel bestaat uit wel 7 verschillende lagen. Daarbij is de bovenste en onderste laag van glas of plastic om de rest van de cel te beschermen. Daarna komt respectievelijk van boven naar beneden een laag halfgeleider (silicium-fosfor), een laag titaandioxide, een laag elektrolyte-oplossing, katalysator, weer halfgeleider (silicium-borium) en een laagje plastic of glas.

Zonnepaneel

Een zonnepaneel verwerkt middels een foto-elektrische reactie licht naar elektriciteit. Zonnepanelen zijn hoogwaardige staaltjes techniek met een complexe werking. Een zonnepaneel bestaat uit een serie zonnecellen. Elke zonnecel heeft een vermogen van tussen de 2 en 3 Wp, afhankelijk van de kwaliteit van het paneel en het rendement waarmee het paneel produceert. In sommige panelen zitten maar 36 zonnecellen, maar 60 zonnecellen per paneel is het meest gangbaar. De panelen die Mijnzonnepaneelofferte.nl verkoopt hebben een piekvermogen van tussen de 270 en 330 Wp.

Zonnestroom

Met zonnestroom wordt elektriciteit bedoeld dat wordt opgewekt met zonnepanelen. Hier staat ‘grijze stroom’ tegenover, dat van het lichtnet wordt afgenomen.