Paginahulp
   Veelgestelde vragen
   Begrippen
   Bedrijfsinfo

Gebruik Ctrl F om onderwerpen op te zoeken in dit overzicht.

Snel antwoord

Garanties

Levertijd en werkgebied

Garantie op de installatiewerkzaamheden is 5 jaar. Zie ook: Met wat voor garanties werken jullie? hieronder.

De installatie kan soms wel binnen een week worden uitgevoerd. Wij opereren landelijk.

Meter geschikt

Montagesysteem

Om te salderen hebt u een smartmeter nodig of een draaischijfmeter. Sommige draaischijfmeters kunnen niet terugdraaien op het moment dat u energie opwekt; deze moeten dan ook vervangen worden door een smartmeter.

Wat voor dak u ook hebt, er is altijd wel een passend montagesysteem voor te bedenken. Kies op de pagina van uw daktype tussen een schuin en plat dak. In een later stadium zoeken we dan uit welk systeem u dan moet hebben.

Bekabeling

Schaduw

De bekabeling wordt altijd zo onopvallend mogelijk weggewerkt. In overleg wordt de route vastgelegd. Als er geen route te bedenken is kunt u altijd kiezen voor een pv-verdeler.

Het is niet erg als u een beetje schaduw op uw dak hebt. U moet dan gewoon kiezen voor 1) CIS panelen of 2) parallel geschakelde techniek of 3) beide.

Onderhoud

Btw teruggave

Op elke zonnepaneel zit een beschermende coating die het zonnepaneel voor een deel schoon maakt als het regent. Om zonnepanelen goed te reinigen moeten deze van tijd tot tijd met gedemineraliseerd water en een zachte borstel worden afgenomen. Er mag geen zeep worden gebruikt, want dat beschadigt de beschermende coating van de zonnepanelen.

Uitwisselingen met de Belastingdienst ten einde de btw terug te krijgen bestaat uit drie handelingen. 1) Invullen Opgaaf startende ondernemer-formulier. 2) Korte brief 3) Elk kwartaal aangifte doen. Vrees niet, dit is niet meer dan een formaliteit waar we u tot de laatste stap in begeleiden. 

 

Hoe bereken ik mijn terugverdientijd?

  Normaal Dal      
Kale prijs kWh 0,0755 0,0602      
Energiebelasting 0,119 0,119      
Totaal 0,1945 0,1792      
Btw 21 % 0,040845 0,037632      
Totaal prijs per kilowatt 0,235345 0,216832      
           
           
Verbruik in kwh 2500 1000      
           
Prijs € 588,36 € 216,83      
           
Totaal     € 805,19    
Teruggaaf energiebelasting     € 311,00    
Wat u jaarlijks betaald aan energie     € 494,19    
Per maand     € 41,18    
           
           
Je betaald dus per jaar (12 maanden * euro 0,23) 12 41,18 494,16    
Je krijgt ook btw terug oververminderde energie belasting 1,21 311 376,31    
Terugverdientijd zonder rente ca 5,4 jaar     870,47 5,4 4700,538

Hoe duurzaam zijn zonnepanelen?

Er zijn een aantal redenen waarom een PV-systeem één van de duurzaamste vormen van energieopwekking van dit moment is.

  1. De wereld kan voor 3,8 keer in haar energiebehoefte voorzien als het uitsluitend gebruik zou maken van zonne-energie. Het is daarmee de meest veelbelovende duurzame energiebron.
  2. Zonnecellen worden onder duurzame omstandigheden geproduceerd, uit natuurlijke grondstoffen. Er komen geen giftige of gevaarlijke stoffen vrij bij de ontwikkeling van een paneel. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, worden er geen ecologische kosten voor ons uitgeschoven bij het gebruikmaken van zonne-energie. De TÜV certificering staat onder meer voor een controle op arbeidsomstandigheden in zonnepanelenfabriek en een milieuvriendelijk productieproces.
  3. Fossiele brandstoffen lijden dikwijls tot conflicten, en deze conflicten dreigen steeds heftiger te worden door schaarste. Bovendien profiteren immorele bedrijven en ondemocratische staten van de winning van fossiele brandstoffen, waarbij humanitaire en sociale misstanden geprolongeerd en verergerd worden. Met zonne-energie kunnen wij ons onttrekken van deze vicieuze cirkel en daarmee misschien op den duur het staatkundig- en industriëlecomplex wat achter de fossiele brandstofwinning schuil gaat ontmantelen.
  4. Panelen gebruiken louter een natuurlijk in overvloede aanwezige energiebron: zon- en maanlicht. Ze veroorzaken geen geluidshinder of landschappelijke aantasting, wat overigens wel geldt voor windmolen.

De stijgende welvaart in de wereld lijdt ertoe dat steeds meer mensen over genoeg geld beschikken voor het aanschaffen van luxe-apparatuur. Op den duur zullen daardoor de energiebronnen op deze planeet worden uitgeput. Een PV-systeem zorgt ervoor dat u in ieder geval uw steentje bijdraagt en uw eigen ecologische voetafdruk verkleint 

Moet ik mijn zonnepanelen apart verzekeren?

Doorgaans worden zonnepanelen gezien als onderdeel van de opstal en vallen daarmee onder uw opstalverzekering. Vraag het vooraf even na bij uw verzekeraar. Houdt er in ieder geval rekening mee dat uw panelen onder een opstalverzekering niet voor gevaren van buitenaf verzekerd zijn – als omvallende bomen tijdens een storm. Houdt er ook rekening mee dat uw huis meer waard wordt door het plaatsen van zonnepanelen. Dit betekent dat het waarschijnlijk tegen een hogere herbouwwaarde moet worden verzekerd.

Verkopen jullie ook zelfbouwpakketten?

Het is niet raadzaam als ongediplomeerd installateur in uw eigen meterkast aan het werk te gaan of zelf zonnepanelen op het dak te tillen. Denk u het toch te kunnen, kunt u ook bij ons terecht.

Plaatsen jullie ook zonnepanelen bij bedrijven?

In principe richt Mijnzonnepaneelofferte.nl zich uitsluitend op het helpen van particulieren. Wij hebben echter wel de kennis in huis ook bedrijven te adviseren en te bedienen. Neem met ons contact op!

Helpen jullie ook collectieven met het plaatsen van zonnepanelen?

Nou’n of! Met het Energieakkoord zijn er allerlei nieuwe mogelijkheden zoals zonnepanelen plaatsen op het dak van een school, sporthal of ander publiekdomeingoed. 

 

Met wat voor garanties werken jullie?

Wij kennen 3 soorten garanties: 1) productgarantie; 2) vermogensgarantie; 3) installatiegarantie. Hier een overzicht van de garantieperiodes.

Overzicht garanties

Productgarantie op de zonnepanelen

 10 jaar

Productgarantie op de omvormer

  12 jaar 

Productgarantie op het montagemateriaal

  10/20 jaar

Installatie garantie

  5 jaar

Vermogensgarantie zonnepanelen na 12.5 jaar

   90%

Vermogensgarantie zonnepanelen na 25 jaar

   80%

 

 

De vermogensgarantie houdt in dat de fabrikant minimaal verwacht dat de zonnecellen een bepaald rendement opleveren. Dit type garantie geldt dus enkel op de zonnecellen; deze is bovendien alleen van toepassing indien een eventueel verminderd vermogen niet veroorzaakt is door een defect in het materiaal rondom de cellen, zoals het glas of de folie aan de achterzijde. Er kan dus geen aanspraak worden gemaakt op de vermogensgarantie als er een defect is in de materialen.

Het beheer van uw apparatuurgarantie geschiedt digitaal.

Garantieverlenging voor u zonnepanelen en omvormer

Het is voor uw zonnepanelen enr uw omvormer mogelijk om een garantieverlenging in de vorm van een verzekering af te sluiten. U kunt ervoor kiezen uw omvormer tot wel 25 jaar bij te verzekeren onder de garantievoorwaarden.

Hoe lang duurt het voor een garantiekwestie verholpen is en mijn zonnepanelen weer werken?

Wij hebben strenge doelstellingen gesteld voor service. Er zal in ieder geval goede communicatie plaatsvinden en overlegd worden wat u redelijkerwijs van ons kunt verwachten. Het uitgangspunt is natuurlijk uw tevredenheid; dat realiseren we bij Mijnzonnepaneelofferte.nl maar al te goed.

Met wie neem ik contact op als er een garantiekwestie is met mijn PV-systeem?

U kunt ons natuurlijk e-mailen over een probleem, maar wij stellen het op prijs als u ons zo snel mogelijk belt; wij kunnen dan vaststellen wat er nodig is om het beste te helpen. 

Hoe worden zonnepanelen gemaakt?

Respect voor dit hoogwaardige product geeft een bredere visie van waarom het zinvol is tijd en energie te steken in uw keuze voor zonnepanelen.

Zonnepanelen worden gemaakt in speciaal daarvoor ingerichte fabrieken. De grondstof van een zonnecel is silicium. Het productieproces vangt aan met het samenpersen van twee laagjes silicium in een vierkant vormpje. De nerven op de cellen zijn de geleiders van de stroom. Het blauwe gedeelte zijn siliciumkristallen en geven het paneel zijn kenmerkende kleur. Op de nerven van de cellen wordt een soldeerstripje aangebracht welke wordt vastgesmolten met een soldeerpen. Hierna moeten de cellen worden schoongemaakt in een bad van ultrageluid en water van 60 °C.

Nadat de cellen volledig door het bad gereinigd zijn worden ze gedroogd en naast elkaar op een hulpraster gelegd. De uitstekende isoleerlijntje liggen nu over de nerven van het naastliggende paneel, waardoor ze gemakkelijk met een soldeerpen vastgemaakt kunnen worden. Een volledige paneel bevat 36 cellen en deze moeten allen met de hand aan elkaar worden gesoldeerd, in rijen van 9. Elke rij zonnecellen wordt onderworpen aan een Flash-test om vast te stellen of er enige constateerbare problemen zijn ten aanzien van de spanning, stroom en vermogen die de panelen kunnen leveren, voordat de cellen definitief aaneengesloten worden. Dankzij het hulpraster kan aan de boven- en onderzijde van de vier rijen een metalen lintjes worden ingeschoven om de vier rijen met elkaar in verbinding te brengen. Als er geen hulpraster zou zijn, dan zouden de 36 panelen zo in elkaar zakken wanneer ze op het dak geplaatst werden. De cellen worden daarom uit het raster getild middels zuignappen en bovenop een transparante laken van gelaagd glas gelegd. Het glas houdt de cellen op hun plek, maar laat ook alle aanwezige zonlicht instralen. Daarboven wordt een beschermende en afsluitende vlies geplaatst voor extra bescherming van de cellen.

Om het paneel te lamineren en hem daarmee van zijn buigbaarheid af te helpen, wordt het paneel hierna in een bijzondere vacuümoven gestopt. Het paneel wordt vervolgens 15 minuten lang gebakken op 80 °C. Het eindproduct is een robuste paneel dat klaar is om in een behuizing te worden geplaatst. Het paneel moet echter eerst nogmaals een Flash-test doorstaan om te zien of hij voldoet aan de criteria van de producent. In een testruimte wordt licht uit een krachtige lamp op het paneel geprojecteerd, onder uiteenlopende omstandigheden als bijvoorbeeld temperatuurverschillen. Levert het paneel de juiste stroomhoeveelheid, dan wordt deze in een ABS plastic behuizing bevestigd. De productie en testtijd van een zonnepaneel kost ongeveer een uur.

Veel zonnepaneelproducenten bevinden zich in China. Over de aanschaf van Chinese producten wordt vaak geaarzeld, maar dat is in het geval van zonnepanelen onnodig: Chinese zonnepanelen zijn dikwijls de beste op de Europese markt.

Hoe werkt een zonnepaneel?

Zonnepanelen zijn hoogwaardige staaltjes techniek met een complexe werking. Elke zonnecel heeft een vermogen van tussen de 2 en 3 Wp, afhankelijk van de kwaliteit van het paneel en het rendement waarmee het paneel produceert. In sommige panelen zitten 36 zonnecellen, maar 60 zonnecellen per paneel is het meest gangbaar. De panelen die Mijnzonnepaneelofferte.nl verkoopt, hebben een piekvermogen van tussen de 270 en 330 Wp.

Wanneer een binnenstralende foton een kleurstofmolecuul in de titaandioxide raakt, wordt deze geagiteerd en laat een elektron los. Deze molecuul stroomt naar boven, naar het geleidende silicium en wordt via een stroomkabeltje afgevoerd. De elektron wordt nadat het zijn energie heeft afgeleverd weer teruggeleid naar de onderkant van de zonnecel waar het binnenkomt bij de onderste laag halfgeleider. De katalysatorlaag staat de elektron weer toe de middenlaag van de zonnecel te betreden. Hier ontstaat een reactie tussen de elektron en de in deze laag aanwezige tri-jodide molecuul. Tezamen met een andere aldaar aanwezige elektron ontstaat hier een nieuwe vorm: een jodide. De jodide beweegt omhoog, door de lagen heen, naar de geactiveerde kleurstofmoleculen. Hier stoot het twee van zijn elektronen af die zich weer hechten aan een kleurstofmolecuul. De jodide wordt weer een tri-jodide en de kleurstofmoleculen veranderen terug naar hun voorgaande staat, voordat ze de elektron afscheden. Dit proces herhaalt zich ongeveer een miljard keer per seconde.

In één enkele cel wordt maar weinig spanning opgebouwd: 0,5-1 volt. Het is daarom zinvol de cellen en vervolgens de panelen allemaal op elkaar aan te sluiten. Door telkens het negatief geladen laagje silicium met de positief geladen laag van de buur-cel te verbinden, blijft de spanning van paneel tot paneel stijgen. Uiteindelijk komt door de serieschakeling van de cellen en de panelen het gemiddelde vermogen per cel uit op 2 – 3 Wp. Het totaal geproduceerde Wp per paneel varieert, maar moderne zonnepanelen produceren een piekvermogen van zo’n 240 - 255 Wp. Omdat de onderste laag van de cellen nooit positief geladen worden ten opzichte van de bovenste laag, spreken we van gelijkstroom. Gelijkstroom omzetten in wisselstroom is natuurlijk een taak van de omvormer.

Kan ik met zonnepanelen volledig onafhankelijk worden van het lichtnet?

Dit is mogelijk, maar erg duur en bovendien niet erg duurzaam. U hebt daarvoor namelijk speciale accu’s nodig. We noemen een volledig van het lichtnet onafhankelijk systeem een ‘stand-alone system’. Mijnzonnepaneelofferte.nl zelf biedt netgekoppelde installaties aan, wat wil zeggen dat u het teveel aan energie dat u opwekt direct het lichtnet invoedt zonder deze zelf op te slaan. Als u vervolgens weer energie nodig hebt, dan neem u deze van het lichtnet af. U blijft met een PV-systeem daarom gewoon ‘grijze stroom’ gebruiken. Het enige wat er gebeurt, is dat de elektriciteit die u zelf opwekt in mindering wordt gebracht op de energie die u van uw energieleverancier afneemt. Dit heet salderen.

Als er een storing is, dan kan de omvormer de opgewekte energie niet meer aan het lichtnet kwijt. Daardoor kom u niet alleen zonder stroom te zitten, maar stoppen ook u panelen tijdelijk met produceren tot de storing weer verholpen is.

Als ik niet genoeg elektriciteit kan opwekken met mijn zonnepanelen, kan ik dan nog wel afnemen van het lichtnet?

U kunt altijd van het lichtnet blijven afnemen met een netgekoppeld systeem van Mijnzonnepaneelofferte.nl, ook als u helemaal geen elektriciteit produceert. De energie die u overdag niet gebruikt, wordt ingevoedt op het stroomnet en in mindering gebracht op u uiteindelijke elektriciteitsconsumptie van het lichtnet. Dit heet salderen.

 Is het nodig de zonnepanelen op een aparte groep aan te sluiten?

Hangt er vanaf. Het is toegestaan een omvormer op een bestaande groep aan te sluiten, mits de omvormer nooit meer dan 2,25 A kan invoeren (= 517 W). Alle grotere omvormers moeten op een aparte groep aangesloten worden tenzij er een groep gesplitst wordt middels een zogenaamde PV-verdeler. Dit is erg veilig, omdat er dan een dubbele beveiliging zit op het systeem: 1) op de aardlekautomaat in de PV-verdeler; 2) op de aardlekautomaat van de gesplitste groep in de meterkast.

Moeten zonnepanelen geaard worden?

Ja, vanaf 1 januari 2017 wel. Alle installaties worden geaard via de aardkabelconnectie aan de wisselstroomzijde. De aarding geschiedt aan de behuizing van de omvormer zelf. Naast de omvormer kan ook de installatie zelf worden geaard. Dit wordt ook wel een ‘functionele aarding' genoemd. Sommige panelenproducenten raden dat inderdaad aan. 

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Zonnepanelen leveren gelijkstroom terwijl het lichtnet juist wisselstroom vervoerd. De taak van de omvormer is om de gelijkstroom uit de zonnepanelen te transformeren naar een sinusvormige wisselstroom. Tevens wordt de geleverde wisselstroom gesynchroniseerd met de netfrequentie (50 Hz). Dit is allemaal nodig om het door de zonnepanelen geleverde vermogen in te voeden op het net. Bij afwezigheid van een netfrequentie (bij uitval of als er een zekering in de meterkast doorslaat), zal de omvormer zichzelf uitschakelen.

Wat voor omvormers bestaan er allemaal?

Er bestaan drie soorten omvormers: 1) een netgekoppelde omvormer; 2) een stand-alone omvormer; 3) een duale omvormer met batterij. De laatste twee bestaan uit één of meer accu’s die het mogelijk maken elektriciteit op te slaan. Mijnzonnepaneelofferte.nl plaatst in principe alleen netgekopelde omvormers.

Kortgezegd converteert een omvormer gelijkstroom uit een zonnepaneel naar wisselstroom van 220- 230 V dat kan worden toegevoegd aan het lichtnet of kan worden gebruikt door huishoudelijke apparatuur. Wanneer deze stroom uit de panelen komt wordt deze tijdelijk opgeslagen als magnetische energie in spoelen en transformatoren, of als elektrostatische energie in condensatoren. De omvormer meet constant de frequentie en voltage van het lichtnet en past daar het karakter van de eigen geproduceerde stroom op aan. Op een goed moment, de juiste fase, injecteert de omvormer zijn lading stroom op het lichtnet.

U neemt de energie die uit uw omvormer komt dus niet altijd zelf allemaal op, maar voedt deze in op het bestaande lichtnet. Als er een storing op het lichtnet is, dan schakelt de omvormer zichzelf uit. Het kan dan namelijk niet registreren wat de juiste spanning op het net is waardoor het wellicht een te hoog geladen stroom ‘output’ heeft. Elektrische apparatuur die de afgeleverde stroom ontvangen kunnen dan worden opgeblazen.

Wat is MPP-tracking?

Om zoveel mogelijk elektrisch vermogen aan een zonnepaneel te onttrekken, zoekt de omvormer voortdurend naar het punt waarbij het product van paneel- stroom en spanning maximaal is. Dat wordt wel het 'Maximum Power Point' (MPP) genoemd. Het MPP verschuift zodra de instraling of de temperatuur van het paneel verandert. Een omvormer is altijd voorzien van één of meerdere MPP-trackers. Bij optimizers en micro-omvormers wordt het MPP'en uitgevoerd door kastjes achter de panelen.

 Hoeveel geluid produceert de omvormer?

Dit is belangrijk als u bijvoorbeeld alleen in of nabij een woonruimte plek hebt voor de omvormer. 30 dB is acceptabel, maar 60 dB waarschijnlijk niet. SolarEdge is geruisloos. Micro-omvormers hangen buiten. 

Moet de omvormer dichtbij de zonnepanelen geplaatst worden?

Het korte antwoord is nee. Dichtbij de panelen betekent dat de wisselstroomkabels langer moeten zijn. De spanningsval aan de wisselstroomkant mag dan niet te groot worden. De omvormer dichtbij de meterkast plaatsen heeft wel zijn voordelen. Namelijk, hoe hoger de spanning, hoe lager de stroom die nodig is om het vermogen te transporteren. Hoe lager de stroom, des te dunner de kabels mogen zijn. Sommige bekabeling heeft een maximale kabelsectie. Het kan dus voor de installateur nodig zijn een verdeelbox aan te maken en deze aan te sluiten op de gelijkstroomzijde. Ook de wisselstroomkant van de omvormer heeft een maximale kabelsectie. Om toch een lange afstand te overbruggen, kan er na een kort stuk met kleine doorsnede worden overgegaan naar een grotere kabeldoorsnede. Voor de rest is van belang dat de omvormer op een goed geventileerde locatie wordt geplaatst, vooral als de ruimte gedeeld wordt met andere omvormers. Als de installatie buiten wordt geplaatst is het belangrijk ook rekening te houden met de hitte van de zon.

 Wat is van belang bij het aansluiten van de zonnepanelen op het lichtnet?

Mijnzonnepaneelofferte.nl kijkt naar de volgende zaken:

  1. Wat voor hoofdaansluiting u hebt: één monofasige of twee kleine.
  2. Hebt u een 1- óf 3-fasen aansluiting (krachtstroom).
  3. Hoe groot de hoofdzekering in uw meterkast is (25, 35 óf 40 A).

Vanwege de selectiviteit van de overstroombescherming, moeten de zekeringen in een groepenkast altijd een factor 1,6 kleiner zijn dan de hoofdzekering. Dus: hoofdaansluiting = 25 A, dan per groep maximaal 16 A. De installateur stelt maximaal 16 A per fase op.

Hoe kan ik terugleveren aan het lichtnet?

Om terug te kunnen leveren aan het lichtnet heb u een draaischijfmeter (ookwel Ferrarismeter genoemd) nodig óf een smartmeter. Sommige digitale meters zijn daarvoor ook geschikt. Smartmeters vragen wij voor u aan bij de netbeheerder. Daarnaast stuur u de energieleverancier een e-mail met het bericht dat u terug gaat leveren. In de e-mail stel u ook de vraag of u energieleverancier eventueel nog iets anders van u verlangt, want dat verschilt per maatschappij. In principe ben u dan klaar om te beginnen met salderen. 

Wat is de temperatuurcoëfficiënt van een zonnepaneel?

Niet alleen de lichtinstraling of de kwaliteit van de apparatuur bepalen hoeveel elektriciteit uw zonnepanelen opwekken, ook de temperatuur is van uiterst belang. Als deze stijgt wordt het rendement aanzienlijk lager. Met een temperatuurcoëfficiënt kan worden ingeschat hoe een zonnepaneel reageert op temperatuurverschillen.
Als u kijkt naar het specificatieblad van uw panelen dan moet u zoeken naar het teken %/K. Dit symbool betekent procenten per graad Kelvin. Tegenwoordig is 0,45%/K gebruikelijk; d.w.z dat een paneel slechts 0,45% op rendement achteruit gaat bij een temperatuurverandering van 1 °C, waarbij de standaard meestal rond de 25 °C FAo is.  Onder sommige omstandigheden kunnen zonnepanelen sterk verhitten, bijvoorbeeld in de woestijn. Het is dan zaak speciale omvormers aan te schaffen. Op het specificatieblad (datasheet) van het paneel vindt u deze waarde terug. Een gangbare waarde is 0,45%/K. Dat betekent dat het paneelrendement met 0,45% verandert bij een temperatuurverandering van 1 °C. Zonnepanelen kunnen erg heet worden - tot wel 70 °C graden. 

Wat is een string?

De meest gebruikelijke manier om een omvormer aan te sluiten, is d.m.v een string. Een string, ook wel serieschakeling genoemd, verbindt alle panelen met elkaar. De opgebouwde gelijkstroom in de panelen wordt in één keer getransporteerd naar de omvormer. Grotere omvormers zijn zelfs geschikt om meerdere strings tegelijk te verwerken. Een MPP-tracker kan meerdere strings van gelijke grote beheren, maar dan moeten de strings wel min of meer hetzelfde zijn. Tenzij de strings niet precies dezelfde oriëntatie- en hellingshoek hebben, zal elke string een andere stroomopbouw hebben waardoor de MPP-tracker geen uniform beleid kan voeren ten aanzien van het management van de juiste spanning. Daar leidt de opbrengst van het hele systeem op den duur onder. Sommige omvormers hebben ook meerdere MPP-trackers, waardoor de strings ook van uiteenlopende formaten kunnen zijn. Doordat alle panelen verbonden zijn met solarkabels, beschouwt de omvormer de aaneensluiting van de installatie als één grote zonnepaneel. Het grote voordeel van het dusdanig aaneensluiten van de panelen is dat er minder kabels nodig zijn om toch een volledig systeem te configureren. Het belangrijkste nadeel van de stringopzet is dat wanneer één paneel minder presteert door bijvoorbeeld een fabrieksdefect of beschaduwing, het volledige systeem aanzienlijk minder oplevert. Met andere woorden, uw systeem is net zo goed als uw zwakste paneel.

Het is overigens ook mogelijk om te kiezen voor een parallelschakeling. Net als bij serieschakelen wordt met parallelschakelen meerdere zonnepanelen op één omvormer aangesloten, maar in tegenstelling tot bij serieschakelen wordt met parallelschakelen elke zonnepaneel ook afzonderlijk aan de omvormer verbonden. De spanning tussen de twee ingangen van de omvormer is dus niet hoger dan de spanning van de afzonderlijke panelen.

Hoeveel elektriciteit leveren zonnepanelen jaarlijks op?

U gebruikt daarvoor de volgende formule:

Geplaatst aantal Wp * instralingsfactor  = kWh opbrengst.

Het geplaatste aantal Wp is het samengestelde vermogen van de zonnepanelen.

De instralingsfactor is hoeveelzonne-energie daadwerkelijk door het paneel wordt opgevangen.

Instralingsfactor: locatie van het project * oriëntatie van het project * hellingshoek van de panelen * gebruikte omvormer.

Solarcare, leverancier van PV-monitoringsystemen, concludeert op basis van 2000 van zijn systemen dat de volgende instralingsfactoren gelden.

Provincies

Vermenigvuldigingsfactor

Drenthe

1

Gelderland

1.024

Utrecht

1.035

Groningen

1.047

Zuid-Holland

1.059

Brabant

1.071

Overijsel

1.082

Limburg

1.094

Noord-Holland

1.106

Friesland

1.153

Zeeland

1.129

Flevoland

1.141

Waddeneilanden

1.153

 

De oriëntatie van het project bepaald in grote mate de opbrengst daarvan. Hoe verder naar het zuiden gericht, hoe hoger de opbrengst.

Dakoriëntatie

Instralingsfactor

Zuid

.85

Zuidoost/Zuidwest

.79

Oost/West

.66

Noordwest/Noordoost

.58

Noord

.46

 

De hellingshoek waaronder de panelen gelegd worden, bepaald voor een deel de opbrengst van een systeem. Bij een hoek van 30˚ levert een systeem het meest op.

Hellingshoek dak

Vermenigvuldigingsfactor

.83

10˚

0.90

20˚

0.96

30˚

1.02

40˚

1.01

50˚

1.00

60˚

0.97

70˚

0.92

80˚

0.84

90˚

0.75

 

 De gebruikte omvormer bepaald ook in vergaande mate hoeveel vermogen eruit wordt gehaald, zelfs als er geen schaduw op het dak valt.

Soort omvormer

Vermenigvuldigingsfactor

String-omvormer

1.00

SolarEdge

1.124

APS + Enphase

1.14

 

Voorbeeldberekening

20 JA Solar Percium 285 Wp panelen = 5700 Wp

Gelegen in Limburg: 1.094

Oost-west georiënteerd: 0.66

Hoek van 40˚: 1.01

String-omvormer: 1

5700 * (1.094 * 0.66 * 1.01 * 1) = 4156.78 kWh

Zullen mijn zonnepanelen op lange termijn dezelfde opbrengst houden?

Zoals elk stuk elektronica zijn ook zonnepanelen onderhevig aan een natuurlijke degradatie. De vaart van de degradatie hangt vaak samen met de kwaliteit van de zonnepanelen. A-kwaliteit zonnepanelen als Panasonic, degraderen bijvoorbeeld nauwelijk. In lagere kwaliteit panelen kunnen de verschillen tussen onderlinge panelen groter zijn. Het is daarom altijd beter een parallel geschakeld systeem te kiezen, want dan hoeft u zich geen zorgen te maken dat als een paneel het slecht gaat doen, dat het hele systeem daar last van heeft. 

Hoe moeten mijn zonnepanelen opgesteld worden?

Kortgezegd: een dak richting het zuiden onder een hoek van 30°, maar als dat niet kan, zijn er ook andere opstellingen goed mogelijk.

Daken die naar het oosten en westen staan opgesteld leveren tussen de 10- en 25% minder stroom op dan een dak dat naar het zuiden toe staat. Voor een fatsoenlijk rendement kan uw dak ook naar het zuidoosten of zuidwesten gekeerd staan. Staat u dak 20° tot 40° gekanteld ten opzichte van de horizon, dan hebt u een ideale opstelling voor een PV-systeem. Het is het beste als uw dak op het oosten of westen een lage helling heeft van tussen de 10° en 20°.

Het is aanzienlijk makkelijker op een plat dak een installatie aan te brengen en het heeft als voordeel dat de panelen in ieder geval in de juiste richting kunnen worden opgesteld. Bovendien kun u de panelen wegdraaien van eventueel bestaande obstakels die zich op het dak bevinden.

Hoe beïnvloedt het weer de elektriciteitsproductie van mijn zonnepanelen?

In principe veroorzaakt elke vorm van lichtinval een spanningsopbouw in de panelen, hoe weinig ook. Temperatuur kan een invloed hebben op uw stroomproductie, vooral als het heel heet is (zie ook temperatuurcoëfficiënt). Als het hard vriest, maar er is zonneschijn in overvloed, dan produceert uw PV-systeem aardig door. Bewolking, sneeuw en ijzel zijn u meest geduchte vijanden als eigenaar van een PV-systeem. Sneeuw en ijzel omdat ze uw panelen kunnen afschermen van de zon op een mooie winterse dag; bewolking omdat het de instraling van de zon beperk. Hoe minder licht, hoe lager de stroomproductie. Panelen zijn ook vrij robuust; dat wil zeggen dat of ze nu produceren of niet, ze bestand zijn tegen alle zich in Nederland voordoende weersomstandigheden.

Maakt het uit of een deel van mijn zonnepanelen beschaduwd is?

Beschaduwing van uw installatie is altijd een slechte zaak omdat het de instraling op het paneel vermindert en daarmee ook de stroomproductie. Schoorstenen, bomen en dakuitbouwen veroorzaken allemaal problemen. De aanwezigheid van voorwerpen die de instraling verminderen noemen wij ook wel obstructie.

Ter illustratie: als 1 van uw 4 panelen beschaduwd is, dan betekent dat niet dat uw rendement maar met een kwart daalt - het daalt met 80%. Hebt u een optimizer-systeem of micro-omvormers, is het verlies wel maar 25%.

Mijnzonnepaneelofferte.nl houdt bovendien rekening met het opstellen van de panelen, dat de ene rij panelen geen obstructie vormt voor de andere rij panelen. Hiervoor geldt de gulden snede van een onderlinge afstand tussen de rijen van 4 à 5 keer de hoogte van de voorliggende rij. Doordat in de praktijk op een zeer economische manier met ruimte om moet worden gesprongen, kiest de installateur er vaak voor de panelen iets dichter bij elkaar te plaatsen, maar onder een lagere hellingshoek. Daardoor komt er net iets meer ruimte beschikbaar en komt elk paneel toch volledig tot zijn recht.

Heb ik met mijn zonnepanelen een grotere kans op blikseminslag?

Nee, u hoeft u over blikseminslag geen extra zorgen te maken met zonnepanelen op het dak. Veel omvormers zijn uitgerust met een overspanningsbeveiliging die het systeem tegen een inslag beveiligen. Als u nog meer beveiliging wilt, dan kun u een extra overspaningsbeveiliging kiezen te installeren van type I of II.

Bij het installeren zelf wordt rekening gehouden met het leggen van de solarkabels op het dak. De kabels worden met kleine tussenafstand naast elkaar gelegd om een zo klein mogelijk oppervlakte tussenruimte te creëren. De kans op een inductieve spanningspiek is dan namelijk het kleinst en uw installatie wordt daarmee bliksemveilig.

Wat voor onderhoud hebben mijn zonnepanelen nodig?

Enige vorm van onderhoud is slechts zeer sporadisch nodig, namelijk bij het langer uitblijven van regen. Anders wast de regen uw panelen voldoende schoon om een optimaal resultaat van de PV-installatie te garanderen. Woont u vlakbij een snelweg, zware industrie, of hebt u last van veel overvliegende vogels, dan kan het noodzakelijk zijn uw panelen te controleren op vuil en deze met een spons en water af te nemen. Dankzij de zelfreinigende coating op de zonnepanelen, hebt u geen zeep of schoonmaakmiddel nodig.

Bemerkt u een terugggang in de productiviteit van uw installatie, dan is het aan te raden de onderdelen van uw PV-systeem te controleren op hun functioneren. Uw omvormer zal in alle waarschijnlijkheid ook een keertje vervangen moeten worden in de levensloop van de installatie.

Doordat wij gebruik maken van de beste montagetechnieken, hoeft u uw systeem in de regel niet te controleren op een deugdelijke bevestiging aan uw dak. Na een bijzonder zware storm kan het echter verstandig zijn na te gaan of de panelen nog wel goed vast zitten.