De verhouding tussen de werkelijke opbrengst van het zonnestroomsysteem in kWh en het theoretische maximum van de zonnepanelen in Wp. Het verschil tussen werkelijk en theoretische opbrengst wordt onder meer veroorzaakt door verliezen in de omvormer en de dak ligging. De omrekenfactor is een van de 4 factoren die de daadwerkelijke opbrengst van een systeem bepaald. 

De formule

Geplaatst aantal Wp * instralingsfactor = kWh opbrengst.

Het geplaatste aantal Wp is het samengestelde vermogen van de zonnepanelen.

De instralingsfactor is hoeveel zonne-energie daadwerkelijk door het paneel wordt opgevangen.

Instralingsfactor: locatie van het project * oriëntatie van het project * hellingshoek van de panelen * gebruikte omvormer.