Parallel geschakelde systemen kunnen wel tegen schaduw. Serie geschakelde systemen werken niet of heel slecht bij schaduw.