17 April, 2024

 

 
 
 

Vraag gesprek aan

Prijzen zonnepanelen

Nog geregeld horen wij mensen zeggen: “De prijzen zullen vast nog wel zakken, wij stellen het even uit.” Op gegeven moment, komt het moment van instappen. Dat is met alles zo. Ook met zonnepanelen. Maar wanneer is daar het juiste moment voor? Op deze pagina proberen wij duidelijk te maken dat het moment van aanschaf niet langer uitgesteld zou moeten worden. Natuurlijk is dat een beetje prediken voor eigen parochie, maar het heeft werkelijk geen zin. Net als met lap tops jaren en geleden, moet er een keer komen dat u die computer aanschaft: u kunt niet voortblijven tikken op die typmachine!

Prijzen zonnepanelen

Vermogensontwikkeling zonnepanelen

Toen wij 4 jaar geleden begonnen met het plaatsen van zonnepanelen, was de courante vermogen van een gemiddelde zonnepaneel rond de 260 Wp. Je kon toen al zwarte panelen krijgen en die zien er niet anders uit dan vandaag. De LG’s waren toen ook al beschikbaar. 270 Wp waren ze. Prachtige panelen waren het toen al. Nu zitten we voor de LG NeON’s net een paar korte maanden op 320 Wp. Een gemiddeld zwart paneel bungelt ergens rond de 280 Wp of 290 Wp, afhankelijk van wat voor installateur u het vraagt. Echte budget installateurs zitten soms nog op 260 Wp. Wij zitten op 300 Wp voor ons modale zwarte paneel. Als we voor het gemak uitgaan van een modale optie, dan zien we in de afgelopen 4 jaar een verbetering van 40 Wp maximaal voor zwarte panelen. Op 300 Wp, is 40 Wp een verbetering van iets meer dan 10%. Een gemiddelde zonnepaneelinstallatie verdient zich echter in rond de 7 jaar terug. Als u dus vier jaar geleden zonnepanelen had geplaatst, dan was u nu al over de helft geweest van uw terugverdientijd. Wellicht had u destijds niet in de hand of u zonnepanelen nam of niet. Er is echter in het heden geen enkele voorstelbare reden waarom in de afgelopen vier jaar minder zal zijn verandert dan in de komende vier jaar gaat veranderen. Het tegenovergestelde daarvan is zelfs waar. Veel zonnecelproducenten hebben aangekondigd dat de verrijking van hun zonnecel grenzen kent en dat de onderzoekers van deze bedrijven die grenzen in zicht beginnen te krijgen. Het zal dus een volstrekt nieuwe innovatie moeten zijn om zonnecellen op een veel hoger niveau te tillen. Wij sluiten niet uit dat die zal komen, want die gaat er komen. De vraag is echter wanneer. Om nog even terug te komen op de analogie van de computer dat op binaire code werkt en daardoor beperkingen kent ten opzichte van computers die van binaire code zullen afstappen en daardoor veel sneller zullen worden: die ontwikkeling is ook in zicht. De vraag is echter wanneer wij hem kunnen verwachten en of het niet zinvol is in de tussentijd alvast onze eigen energie op te wekken, als dat al tegen een redelijke prijs kan dat bovendien het hele huishoudelijke verbruik af kan dekken.

Zonnepanelen prijzen

 

Prijzen zonnepanelen

De prijzen van zonnepanelen tegenwoordig, daar winden we geen doekjes om. Stel met onze tool een volledige zonnepaneelsysteem samen en vergelijk de prijzen van de verschillende soorten panelen. Hoe verhouden deze zich tot de prijzen in het verleden? Welnu, de prijs van een zonnepaneel wordt vaak uitgedrukt in de prijs per Wp. Zo is het gemakkelijk om zonnepanelen te vergelijken van verschillende vermogens. In 2014 was de prijs voor een 270 Wp paneel van LG rond de € 0,85. Die prijs is nu gedaald tot ongeveer € 0,78 p. Wp voor de 320 Wp panelen van LG – afhankelijk natuurlijk van hoeveel panelen u af zou nemen. De prijs is daarmee met ongeveer 10% gedaald in 4 jaar tijd. De absolute prijs van het paneel is natuurlijk gestegen. Een paneel toen koste namelijk omgerekend € 229,50, maar nu kost een 320 Wp paneel € 249,50. Mensen die roepen dat de paneelprijzen allemaal zijn gedaald, hebben dus in het geval van de LG helemaal geen gelijk.

Andere systeemkosten zonnepanelen

Zijn de overige systeemkosten dan wel gedaald? Het hangt er vanaf hoe u er naar kijkt. 4 jaar geleden installeerden we alleen nog maar string-omvormers. De beperkingen van string-omvormers zijn wel bekend: ze gaan minder lang mee; ze leveren minder op; ze bieden weinig monitoring mogelijkheden en ze zijn zeer stug in het dimensioneren. Echter, van de string-omvormers zijn de prijzen inderdaad een klein beetje gedaald. Vroeger koste een SB 3000 TL-21 van SMA rond de € 1150,-. Tegenwoordig betaalt u voor hetzelfde type omvormer € 1075,-. Dat is een besparing van € 75,-. Dit gezegd hebbende, wij plaatsen nu nauwelijks nog string-omvormers. Wij zijn overgestapt op parallele systemen van bijvoorbeeld SolarEdge. De prijs van een SE3000 plus optimizers voor 12 panelen is ron de € 1200,-. U krijgt weliswaar een beter systeem, maar daar betaalt u in eerste instantie wel meer voor. Wat betreft montagemateriaal zijn de prijzen volledig gelijk gebleven. En voor de arbeid betaalt u ook hetzelfde. De vraag is of daarmee of het gunstiger is geworden nu zonnepanelen te nemen, of dat u het beter eerder had kunnen doen.

Zonnepanelen prijzen

 

Subsidies en BTW kortingen zonnepanelen

Toen wij begonnen met het plaatsen van zonnepanelen, was er een subsidie uit het rijk waar particulieren aansprak op konden maken om zonnepanelen te nemen. Een particulier moest daarvoor een offerte opsturen naar het Rijk waarmee ze akkoord gingen, en afhankelijk van de grootte van het systeem, werd toen een bedrag uitgekeerd van niet meer dan € 600,-. Het tijdsbestek waarin deze subsidie kon worden aangevraagd was helaas beperkt doordat er slechts een tiental miljoen euro per jaar beschikbaar werd gesteld door de overheid, en als de pot leeg was, was het wachten tot het volgende jaar. Korte periode na de Rijkssubsidie waren er verschillende gemeentelijke initiatieven om zonnepanelen of andere duurzame elektriciteitsopwekking te stimuleren. In een handvol gemeente in Nederland bestaat dat ook nog. Een goede bron om erachter te komen of er in uw gemeente sprake is van zo’n subsidie, vindt u achter deze link. De kans op een nieuwe subsidie uit de overheid achten wij erg klein. Er ligt geen plan voor en het plaatsen van zonnepanelen is nu meer dan lucratief. Waarom zou de overheid iets steunen wat mensen uit zichzelf al zouden moeten willen?

Twee jaar bestond de subsidie: van 2013-2014. In diezelfde periode gebeurde er iets anders merkwaardig. Een Europees gerechtshof besloot in de zaak Fuchs dat particulieren die zonnepanelen namen voor de wet ondernemer waren doordat ze zonne-energie opwekten en terug verkochten aan het net. Het werd daarmee mogelijk voor de zonnepaneelbezitters om de btw op de aankoop van zonnepanelen terug te vragen van de Belastingdienst. Een korte periode hebben zelfs mensen gebruik gemaakt van de nieuwe btw regeling, en van de subsidie. Die mensen hadden mazzel. Iedereen die nu zonnepanelen neemt, maakt gebruikt van de btw-regeling. Het heeft ertoe geleid dat zonnepanelen voor veel mensen rendabel werd. Mensen die zich zorgen maken over het verdwijnen van de regeling hoeven zich daar, denken wij, voorlopig geen zorgen over te maken. Desalniettemin is het een goed idee om nu zonnepanelen te nemen en niet langer te wachten.

Terugverdienen zonnepanelen

Cruciaal voor het terugverdienmodel van een zonnepaneelinstallatie is de prijs die u per kWh afrekent. Dit is, natuurlijk, volledig afhankelijk van bij welke elektriciteitsmaatschappij u zit en of u een goede prijs hebt onderhandeld. Wij horen regelmatig prijzen voorbij komen van € 0,19 p. kWh of € 0,20 p. kWh. Dat is een stuk lager als toen wij begonnen met het plaatsen van zonnepanelen in 2014. Toen zat de prijs rond de € 0,24 p. kWh. We zouden daarom wel kunnen stellen dat de prijs van een zonnepaneelsysteem minder snel is gedaald dan die van de kWh prijs, en dat het daardoor juist steeds minder interessant aan het worden is om zonnepanelen te nemen. De prijzen lijken p. kWh juist ook in de toekomst enorm onder druk te blijven staan. Windenergie komt op, kolencentrales worden efficiënter – allemaal redenen waarom de prijs p. kWh en daarmee de terugverdientijd van een zonnepaneelinstallatie onder druk zal blijven. Daarnaast komt natuurlijk ook de onduidelijkheid over de toekomst van het salderen. Op moment dat u minder ontvangt dan hetgeen u betaalt per kWh, schiet de terugverdientijd ook omhoog. Gelukkig is hier voor kort meer duidelijkheid over gekomen: salderen blijft in zijn huidige vorm bestaan tot 2023. U kunt daar hier meer over lezen.  

Overheidbeleid zonnepanelen

Hoewel het voordeel van zelf opgewekt zonne-energie aan het slinken is, verwachten wij dat het altijd interessant zal blijven deze investering te doen. Dat heeft te maken met de kunstgrepen die we van de overheid verwachten om de prijs van elektriciteit uit fossiele brandstoffen te verhogen en mensen daarmee te dwingen over te stappen op duurzaam. Wat de overheid wel al heeft aangekondigd is dat ze zich zorgen maken over het elektriciteitsnet: het is simpelweg niet gebouwd voor particulieren die allemaal tegelijkertijd stroom gaan terugleveren en weer op hetzelfde moment gaan verbruiken. Waarschijnlijk ligt de oplossing bij het plaatsen van batterijen in elk huishouden die overdag opladen en ’s avond kunnen worden ontladen. Dat is in het buitenland al heel gewoon en dat wordt het hier waarschijnlijk ook zodra salderen wordt teruggeschroefd. Het plaatsen van zo’n batterij is echter duur en de batterijen van tegenwoordig hebben ook maar een geringe capaciteit. Het gevolg is dat de terugverdientijd verder onder druk zal komen, en zeker als de batterij ook gekoppeld worden aan domotica meters die ervoor zorgen dat apparaten aangaan als er zonne-energie aanwezig is. Al die techniek kost nu eenmaal geld.

Wie nu dus nog wacht tot een gunstiger moment om zonnepanelen te nemen, is dus niet serieus op de hoogte of aan het kijken naar de toekomst. Het feit is dat we behoorlijke brandbouw plegen op deze aarde en kunstmatig lage prijzen hebben betaald voor energie. Er komt nu een transitieperiode waarin de kosten voor energie tijdelijk zullen stijgen, maar daarna weer gelijkwaardig worden aan wat ze nu zijn.