Terugleversubsidie zonnepanelen

Terugleversubsidie zonnepanelen uitgelegd

“Terugleversubsidie zonnepanelen uitgelegd” is deel twee van Saldering vanaf 2020.

Er staat veel op het spel met de aanpassing van de saldering vanaf 2020. Mensen met zonnepanelen moeten niet geschoffeerd worden; toekomstige zonnepaneelbezitters moeten niet ontmoedigd worden. We hebben een Klimaatakkoord met ambitieuze doelen daarin. De salderingswetgeving is verschrikkelijk populair en verhoogt het draagvlak voor de energie-transitie als geheel. Uiteraard is er ook de schatkist die bewaakt moet worden. Samenvattend, concludeert de brief, is een belangrijk uitgangspunt van het huidige kabinet – naast draagvlak – dat de energietransitie betaalbaar blijft. Er zijn daardoor een aantal scenario’s uitgewerkt om te bepalen waar het land het best bij gebaat zou zijn. In eerste instantie ging de discussie over wat er moest komen: een nieuw soort terugleversubsidie zonnepanelen óf een investeringssubsidie, zoals die er in 2013-2014 was. Hierover is op 12 juli 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd. Er werd een uitgebreide analyse gepresenteerd van de voor- en nadelen van de ontwikkelde varianten.

Alternatieven voor saldering en terugleversubsidie

Uit de analyse bleek dat er zo’n vijf varianten van stimulering de salderingswetgeving konden vervangen. Alle waren toekomstbestendige en kosteneffectieve manieren om de investeringszekerheid van potentiële en huidige investeerders te borgen. Een belangrijk detail was dat de regering rekening houdt met toekomstige wijzigingen in de situatie waardoor het aanpassen van de hoogtes van de subsidie misschien nodig is. In zijn huidige brief kwam Minister Wiebes tot de conclusie de voorkeur te geven aan een terugleversubsidie zonnepanelen boven een investeringssubsidie.

Motivatie terugleversubsidie

Wiebes voerde als belangrijkste redenen hiervoor op dat: 1) Uit gesprekken met belangrijke maatschappelijke organisaties waaronder de Consumentenbond en Eigen Huis, evenals branchevereniging Holland Solar blijkt dat er veel meer draagvlak is voor de terugleversubsidie zonnepanelen doordat het zorgt voor continuïteit in de markt; 2) Bij een terugleversubsidie zonnepanelen is het het meest voor de hand liggend dat eigenaren hun uiterste inspanning leveren om ervoor te zorgen dat de panelen optimaal blijven functioneren; 3) Het is het eerlijkst ten overstaan van mensen die al zonnepanelen hebben en hun investering nog niet hebben terugverdiend.

Terugleversubsidie verbonden aan 7 jaar terugverdientijd

Uit de evaluatie van de salderingsregeling en gesprekken met de zonnesector blijkt dat particulieren bij een terugverdientijd van ongeveer zeven jaar bereid zijn te investeren in zonnepanelen. Niet elk huishouden heeft natuurlijk hetzelfde profiel. Een installatie van 24 panelen verdient zich uiteraard sneller terug dan van 12. Door de bank genomen moet het echter 7 jaar zijn. Als de regering nu niets doet, dan zou de terugverdientijd rap dalen tot maximaal vier jaar in 2025. Uiteraard is dat een beetje gortig. Het zou bovendien leiden tot een complete uitputting van het aanbod op de markt. Daardoor verklaarde Wiebes in zijn brief 7 jaar als uitgangspunt te gebruiken en de hoogte van de subsidie mee te schalen naar gelang er wijzigingen in de prijzen van zonnepaneelinstallaties.

Uitwerkingen terugleversubsidie

De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de zeven jaar ligt. De precieze hoogte van de vergoeding per k/Wh stelt het kabinet vast na consultatie met de markt. Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen. Burgers vragen subsidie aan bij een landelijk loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Verrekening terugleversubsidie

De uitbetaling van de terugleversubsidie zonnepanelen zal plaatsvinden door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten. Voor het omvormen van de salderingsregeling is het noodzakelijk dat in ieder geval alle consumenten die zonne-energie opwekken beschikken over een elektriciteitsmeter die de afname van, en het invoeden op het elektriciteitsnet afzonderlijk kan meten. Wiebes gaat kijken hoe het verplicht kan worden gemaakt voor consumenten om een dergelijke slimme meter te nemen.

Bent u geïnteresseerd in wat zonnepanelen voor u kunnen beteken? Bekijk dan onze tool en stel zelf een offerte op!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *